AKTIV FRITID RØDOVRE

BETALING AF KONTINGENT

Årligt KONTINGENT 280 kr.

Indbetales (tidligst) fra 2 januar -
28 februar på netbank 

Overførsel til Danske Bank :

Reg.nr. 9570 

Kontonr. 0012212151

(Besked til modtager : Medlemsnummer + navn)

Kontingentet dækker alle daglige aktiviteter i Aktiv Fritid uden hensyn til, hvor mange du deltager i, og hvor meget du benytter dem.

( Og for gratis kaffe og te i kaffestuen 🙂 )

Udflugter, arrangementer og fester betales særskilt.

Ved indmeldelse i Aktiv Fritid skal man henvende sig på vores kontor, som er åbent mandage kl. 9:00-12:00

👍